..... SoučasnostÚstav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice poskytuje v současné době celoroční pobyt pro mentálně postižené klienty (chlapce a muže).

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice je vlastně komplex několika základních budov: hlavní budova zámku, dále prádelna, administrativní budova, kotelna, tělocvična + rehabilitace, 6-ti bytovka a letní pracovní dílna.

Naši klienti bydlí v hlavní budově zámku, kde může být umístěno 64 klientů na dvou odděleních: zdravotně-ošetřovatelské /28 klientů/ a sociálně-výchovné /36 klientů/. Dalších 12 klientů ze sociálně - výchovného oddělení bydlí v „komunitním" bydlení v 6-ti bytovce, kde obývají 3 byty /vždy po 4 klientech v bytě/. V dalších 2 bytech bydlí zaměstnanci ÚSP Chotělice a poslední byt je využit na zájmové aktivity klientů (počítače, vaření atd.).

... 2006 ANELLA ...