..... StravováníStravování klientů Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice zajišťuje vlastní kuchyň, jejíž denní výroba teplých jídel se pohybuje okolo 110 jídel. Vaří se zde strava normální a dietní (žlučníková, neslaná, diabetická). Jídlo se podává 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, II.večeře - diabetici, dle předpisu lékaře).Na skladbě jídelníčku se podílejí i klienti ústavu sociální péče a skladba stravy se přizpůsobuje jejich potřebám a přáním. Jídlo se podává na centrální jídelně, v případě potřeby a vlastní žádosti klienta i na pokoji.
... 2006 ANELLA ...